.

قطع کن کوئل (به انگلیسی: Contact breaker) یا قطع کن وسیله‌ای در برخی از موتورهای درونسوز است که جریان برق را از کویل به شمع قطع و وصل می‌کند.

در واقع نوعی سویچ بر روی دلکو در سامانه جرقه زنی است.

کاربرد

قطع کن کوئل با قطع و وصل کرد جریان در کویل ولتاژ پایین را به ولتاژ بالا تبدیل و ولتاژ لازم احتراق تامین میشود.


اجزای موتور درون‌سوز