پرچم نائورو
Flag of Nauru.svg
کاربرد پرچم زمینی کشوری، پرچم دریایی شهروندی
تناسب ۱:۲
پذیرفته‌شده ۳۱ ژانویه ۱۹۶۸

پرچم نائورو در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۸ پذیرفته شد.این پرچم دارای زمینه آبی و نوار باریک سفید در وسط و یک ستاره در قسمت پایین آن قرار دارد.