صنایع داروسازی بخشی از صنایع شیمیایی محسوب می‌شود که در زمینه ساخت دارو و محصولات دارویی فعالیت می‌کنند.بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۸ مهمترین شرکت‌های داروسازی جهان به شرح زیر هستند.

رتبه شرکت فروش ($M) شعبه اصلی
۱ فایزر ۴۳٬۳۶۳ ایالات متحده
۲ گلاکسواسمیت‌کلاین ۳۶٬۵۰۶ پادشاهی متحده
۳ نوارتیس ۳۶٬۵۰۶ سوئد
۴ سانوفی ۳۵٬۶۴۲ فرانسه
۵ آسترازنکا ۳۲٬۵۱۶ پادشاهی متحده
۶ هوفمان-لا روش ۳۰٬۳۳۶ سوئد
۷ جانسون و جانسون ۲۹٬۴۲۵ ایالات متحده
۸ مرک و کو. ۲۶٬۱۹۱ ایالات متحده
۹ آزمایشگاه ابوت ۱۹٬۴۶۶ ایالات متحده
۱۰ الای لیلی اند کامپنی ۱۹٬۱۴۰ ایالات متحده
11 امژن ۱۵٬۷۹۴ ایالات متحده
12 وایت ۱۵٬۶۸۲ ایالات متحده
۱۳ بایر ۱۵٬۶۶۰ آلمان
۱۴ صنایع دارویی تیوا ۱۵٬۲۷۴ اسرائیل
15 تاکدا ۱۳٬۸۱۹ ژاپن