سی‌پی‌یو به همراه گرماخور و فن
سامانه خنک کاری موتور تخت

خنک‌کاری با هوا (به انگلیسی: Air cooling) به دلیل ارزانی و دردسترس بودن و سبکی سیال هوا یک راهکار مفید برای از بین بردن حرارت است. این روش برای خنک کاری با افزایش سطح مقطع و یا با عبور جریان هوا از قطعات و یا هر دو روش استفاده می کند.

یکی از روش ها برای خنک کاری استفاده از گرماخور بر سطح برای کاهش دماست.که هم می توانند از قطعه جدا وهم می توانند به هم چسبیده باشند.

راهکار دیگر برای خنک کار استفاده از فن که می تواند بر روی قطعه یا در آن قرار می گیرد.در بیشتر موارد از هر دوی وسایل ( فن و گرماخور) استفاده میشود.

این انتقال حرارت با استفاده از قانون دوم ترمودینامیک قابل توجیه است که حرارت از یک منبع گرم مانند گرماخور به یک منبع سرد که هوای خنک است منتقل می شود.

محل کاربرد

این سامانه میتواند در انواع وسایل موتوری و توربینها و انواع وسایل الکترونیک کاربرد دارد.

جستارهای وابسته