بابونه‌ای (سرده)
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): آستریدها
راسته: میناسانان
تیره: کاسنیان
سرده: Microcephala

بابونه‌ای (نام علمی: Microcephala) نام یک سرده از تیره کاسنیان است.